Onderzoeken

Meten is weten. Door het testen van bloed, urine, ontlasting en haar kunnen er goede diagnoses gesteld worden. We willen tenslotte allemaal weten waar onze klachten vandaan komen. Door niet zomaar te gissen naar de oorzaak, maar door middel van daadwerkelijke metingen oorzaken te onderzoeken, kan een gerichte therapie worden aangewend om het lichaam weer in balans te krijgen. Dit om de kwaliteit van ons al zo kwetsbare leven te vergroten.

Urinetest
Onze hedendaagse voeding, stress en ongezonde levensstijl kunnen veel verstoringen geven in ons lichaam, waaronder verzuring. Dit is de basis van veel ziekten die al op jonge leeftijd kunnen ontstaan. Op latere leeftijd kunnen dan ernstigere aandoeningen ontstaan. Het kan beginnen bij huid-, maag- en darmaandoeningen, maar in een later stadium van ziekteopbouw kunnen zelfs reuma, jicht, nieraandoeningen of erger ontstaan.
Een uitgebreide urinetest kan duidelijkheid geven over o.a. moeilijk te verklaren klachten. Veel klachten ontstaan door de aanwezigheid van mineraal-tekorten, schimmels, bacteriën, verzuring, allergie, etc. Al deze verstoringen kunnen door middel van urine getest worden waarna een behandeladvies wordt gegeven.

Patiënteninformatie Bloedonderzoek.
Voorkomen is beter dan genezen, maar hoe weet je nu wat je zou kunnen voorkomen? Aanleg voor ziekte veroorzaakt door een slechte stofwisseling kan herkend worden en daardoor behandeld. De moderne natuurgeneeskunde kan zo adequaat ingezet worden, om uw gezondheid optimaal te maken en te houden. Het is mogelijk om uit een paar bloeddruppels uitgebreide informatie te krijgen over de toestand van uw lichaam.


Bloedsediment-Combitest (SKB TEST)
De SKB Test is een diagnostisch middel om verstoringen in de lichaamsfuncties in een vroeg stadium op te sporen. De SKB Test bestaat uit twee verschillende onderzoeken, namelijk de ROTS test en de SKL test. Een combinatie van deze twee onderzoeken geeft een diagnostisch middel, waarmee de oorzaak van uw klachten zichtbaar wordt. Het uitgangspunt is een beoordeling van twee verschillende testen die elkaar aanvullen. De koppeling van deze testen zorgt voor een grotere objectiviteit en inzicht in het verloop van gezondheid en ziekte.

Met de SKB Test zijn de volgende punten te herkennen:
• Conditie van het lichaam
• Kwaliteit van het afweersysteem
• Schadelijke stofwisselingsresten (vrije radicalen)
• Hormonale problemen
• Kwaliteit van de lever
• Kwaliteit van de nieren
• Kwaliteit van de darmen (schimmels en dysbiose)
• Aanwezig zijn van stress
• Verzuring van het lichaam
• Functioneren van het zuurstoftransport
• De functies van de ijzeropname
• Gebrek aan bepaalde vitaminen en spoorelementen
De afname van bloed gaat d.m.v. een vingerprikje.
Deze manier van onderzoeken is ook zeer geschikt voor kinderen.


Patiënteninformatie Ontlastingonderzoek.
Waarom is een ontlastingonderzoek bij zoveel verschillende klachten belangrijk?
Bacteriën zijn in grote hoeveelheden aanwezig op onze huid en in de slijmvliezen, maar de hoeveelheid bacteriën in onze darmen overtreft alles. Alleen al in de dunne en dikke darm leven naar schatting 100 biljoen bacteriën. Dit is meer dan het totale aantal lichaamscellen van het menselijk lichaam. Samen met microben vormen deze bacteriën de zogenoemde microflora van de darmen of kortweg: de darmflora. De darmflora bevat voornamelijk nuttige bacteriën die het lichaam op vele manieren ondersteunen.


Uitgebreid onderzoek van de ontlasting
In enkele gevallen is het aan te raden de ontlasting uitgebreider te onderzoeken als de resultaten van het ontlastingonderzoek of de anamnese van de arts of therapeut daar toe aanleiding geven. Uw arts of therapeut zal u dan daar op wijzen.


Therapeutische vervolg op een ontlastingonderzoek
Op basis van de resultaten van het onderzoek volgt een toelichting op de uitslag en een afgestemd therapievoorstel. De volgende maatregelen kunnen bij een verstoorde darmflora zinvol zijn:

Wanneer is een ontlastingonderzoek aan te raden?
Bij de volgende ziekten en klachten is een ontlastingonderzoek
ter bepaling van de samenstelling van de darmflora aan
te raden, zodat de juiste therapeutische maatregelen genomen
kunnen worden.
• Winderigheid
• Verstopping
• Buikpijn
• Spastische darmen
• Chronische infecties van het maagdarmkanaal
• Chronische infecties van de lucht wegen
• Allergieën
• Huidziekten
• Ziekten veroorzaakt door het milieu


Tumor M2-PK test.
Kanker hoe sneller ontdekt, hoe groter de kans op genezing
Bij de behandeling van kanker is een vroegtijdige opsporing zeer belangrijk. Hoe eerder de ontsporing van het lichaam herkend wordt, hoe groter de kans op genezing. Dit geldt zeker ook voor darmkanker, maar dit wordt helaas vaak te laat ontdekt. Bij het opsporen van darmkanker wordt, buiten risicofactoren zoals aanleg, gekeken naar het aanwezig zijn van bloed in de ontlasting. Dit kan een belangrijke aanwijzing zijn voor darmkanker. Er is nu ook een nieuwe methode ontwikkeld die een meer betrouwbare en een vroegtijdige aanwijzing kan geven voor tumoren in de darmen (colonrectale tumoren). 
De tumor M2-PK test toont een stofje aan, dat met name door tumorcellen afgescheiden wordt. Dit stofje is een speciale vorm van het enzym pyruvaat kinase. Pyruvaat kinase speelt een belangrijke rolbij de splitsing van suikers tot brandstof (glycolyse) en komt in elke lichaamscel voor. Cellen met een abnormaal snelle groei zoals kankercellen, zorgen voor het omzetten van pyruvaat kinase in een andere vorm, namelijk de M2-pyruvaat kinase (M2-PK). Dit stofje is dan ook in veel hogere
concentratie terug te vinden in de ontlasting bij darmkanker. M2-PK kan met speciale apparatuur vrij eenvoudig aangetoond worden in de ontlasting.


Haar- Mineraalanalyse.
Veel klachten zoals (chronische) vermoeidheid, uitputting, hoofdpijn, slapeloosheid, zenuwpijnen, veelvuldige infecties, allergieën, haaruitval en spijsverteringsproblemen komen steeds vaker voor. Vaak staat een arts hierbij voor schijnbaar onoplosbare problemen, omdat er geen duidelijke verklaring gevonden kan worden voor de klachten. Deze patiënten hebben menig therapeutisch traject doorlopen, waardoor ze vertwijfeld geraakt zijn over welke behandeling dan ook. Achter deze diffuse klachten schuilen vaak verschuivingen in de mineraal- en sporenelementhuishouding.


Het stellen van een diagnose.
Om een goede analyse te verkrijgen is het mogelijke belastingsbronnen van zware metalen op te sporen en staat onder andere de methode ter beschikking van haar-mineraalanalyse. Haar-mineraalanalyse is niet belastend voor de patiënt.


De kracht van haar-mineraalanalyse
Haar-mineraalanalyse maakt verstoringen in de elementenhuishouding zichtbaar die op den duur leiden tot allerlei ziektebeelden. Het evenwicht van de sporenelementen en mineralen in het lichaam is van een groot aantal factoren afhankelijk zoals voeding, beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen, levensstijl, medicatie, implantaten (vullingen).
Met haar-mineraalanalyse is het mogelijk een goed inzicht te krijgen in de elementenstatus van de patiënt
en mogelijke toxische zware metaalbelasting, gezien over een langere periode.
Daarom leent deze methode zich ook voor preventief onderzoek.

.